Izjava o kakovosti   

ECOLIGHT kot profesionalni proizvajalec razsvetljave, ponudnik svetlobnih instalacij, vzdrževanja, testiranja in zagonskih storitev je zavezan razvoju in vzdrževanju sistema vodenja kakovosti v skladu z zahtevami ISO 9001: 2008.  

ECOLIGHT si prizadeva za poslovanje s popolno zavezanostjo strankam in njihovim zahtevami. Kakovost opredelimo kot skladnost s potrebami naših strank, tako notranjih kot zunanjih; in skladnost z vsemi zahtevami glede kakovosti.

  

Izjava o okoljski politiki 

Kot proizvajalec energetsko učinkovite razsvetljave ECOLIGHT namenja velik pomen varovanja okolja, v katerem živimo. ECOLIGHT je uvedel sistem varstva okolja s ciljem dejavnosti podjetja v skladu z okoljsko zakonodajo. Poleg tega izdelki ECOLIGHT sami prispevajo k okoljski oskrbi in naša razsvetljava privarčuje našim kupcem na tisoče kilovatov električne energije, kar zmanjša emisije ogljika (CO2).

  

Izjava o zdravstveni in varnostni politiki 

Kot družbeno podjetje in prizadevanje za invalide ECOLIGHT priznava pomen upravljanja zdravja, varnosti in dobrega počutja pri vseh naših dejavnostih in dejavnostih in jo štejemo kot sestavni del naše celotne poslovne strategije.

Ta izjava o nameri je izjava o naši zavezanosti preprečevanju poškodb in slabega zdravja ter za vzpostavitev in vzdrževanje, v kolikor je to smiselno izvedljivo, varne sisteme dela in varno in zdravo delovno okolje v vseh naših poslovnih dejavnostih in dejavnostih. Ta zaveza se razteza na vseh naših spletnih straneh, v prostorih, dejavnostih in dejavnostih ter na osebje, podizvajalce in druge osebe, na katere lahko vplivajo naša podjetja.

   

ISO 50001   Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) je certificirano podjetje ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 50001. Certificates No. LT2596Q / LT2597E / LT2598S / SRS21/138.