Izjava o okoljski politiki

   

Kot proizvajalec energetsko učinkovite razsvetljave ECOLIGHT namenja velik pomen varovanja okolja, v katerem živimo. ECOLIGHT je uvedel sistem varstva okolja s ciljem dejavnosti podjetja v skladu z okoljsko zakonodajo. Poleg tega izdelki ECOLIGHT sami prispevajo k okoljski oskrbi in naša razsvetljava privarčuje našim kupcem na tisoče kilovatov električne energije, kar zmanjša emisije ogljika (CO2).

Z določenimi pogoji ECOLIGHT podpira naslednje cilje politike:

- skladnost z okoljsko zakonodajo;

- spremljanje okoljske uspešnosti podjetja z namenom nenehnega izboljševanja;

- omejevanje motenj v okolju in življenjskem okolju, pri čemer se upoštevajo najboljše razpoložljive in finančno sposobne tehnologije;

- raziskovanje in razvoj izdelkov, ki si prizadevajo razširiti okoljske koristi z namenom zmanjšati splošno breme za okolje;

- dostop naših strank do informacij o okoljskih vplivih naših izdelkov;

- vsem zaposlenim omogočiti ustrezno usposabljanje in spremljati vse dogovore z vsemi zaposlenimi;

- razvijati in uporabljati vsa potrebna sredstva obveščanja, da se zagotovi upoštevanje te politike.

 

To izjavo o okoljevarstveni politiki je potrdila uprava družbe in je bila sporočena vsem zaposlenim.

 

  

ISO 50001   Bureau Veritas logo

ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI, UAB (ECOLIGHT) je certificirano podjetje ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 50001. Certificates No. LT2596Q / LT2597E / LT2598S / SRS21/138.