Pogoji prodaje

  

Ponudbe 

Naše ponudbe so nezavezujoče.

 

Naročila 

Naročila se sprejemajo pisno. Kakršne koli dopolnitve, spremembe ali ustni dogovori so predmet pisnega soglasja, da lahko začnejo veljati. 

 

Cene 

Vse cene so EXW Ljubljana, Slovenija. Navedene cene so bile izračunane na podlagi trenutnih stroškov proizvodnje. Če se te cene spreminjajo zaradi sprememb materiala ali stroškov dela, si pridržujemo pravico, da izračunamo cene, ki veljajo na dan dobave. 

 

Dostava

Dostava je brezplačna po Sloveniji. Dostava v druge države je plačljiva. 

 

Plačilni pogoji 

Računi se plačajo v roku 30 dni,razen če ni dogovorjeno drugače. Blago ostane naša lastnina, dokler račun ni plačan v celoti. 

 

Rok dobave 

Dane dobave niso zavezujoče. Kazni za zamude ali odškodninske zahtevke so izključene. Rok dobave se začne od dneva pošiljanja potrditve naročila, vendar ne pred prejemom vseh dokumentov, ki jih mora posredovati naročnik. 

 

Garancije 

Zagotavljamo vam garancije za dobavljeno blago, na katerem je bilo dokazana materialna ali proizvodna napaka, ki se zamenja z novim. Nadaljnje terjatve naročnika, zlasti zahtevki za odškodnino, ki niso povzročene na samem dostavljenem blagu, so izključeni. 

 

Naročila za razvoj izdelkov 

Za naročila, katerih izvajanje zahteva posebno razvojno delo, kupec ne pridobi nobenih izumiteljskih pravic do razvitih izdelkov ali naprav, ki se uporabljajo za izdelavo navedenih izdelkov, tudi če je prispeval k stroškom razvoja, če ni drugače dogovorjeno. 

 

Zaščitna klavzula 

Sedanji pogoji prodaje so osnova za vse dobave. Vsi drugi splošni pogoji ali pogoji dostave veljajo le, če so jih izrecno odobrili v pisni obliki. Ta določila in določila veljajo tudi za vsa nadaljnja naročila, vključno z besednimi sporočili, ter za dostave, razširitve in spremembe dobav, tudi če se s tem ne izrecno sklicujejo.